Ana Sayfa Sektörlere Göre COVID-19 Çalışma Rehberi Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler


Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hem spor salonu çalışanı hem de müşteri, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır. Spor salonlarının girişine COVID19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Spor salonlarının girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Spor Salonlarında Alınması Gereken Genel Önlemler

Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.

Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).

Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak temizlenip, dezenfekte edilmelidir.

Spor salonları üyeleri ile sözleşmelerine COVID-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemelidir.

Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım merkezi çalışanları çalıştıkları ortamda bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilmelidir.

Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılmaması uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe ( en az 2 metre) korunarak yapılabilir.

Spor salonuna maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. Spor salonunda da maske takmaya devam etmelidirler.

Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştırabileceği için maske takılmayabilir. Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar sırasında kullanılma üzere kişinin yanında maske bulundurulmalıdır.

Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar bulundurulmalıdır.

Spor salonuna misafir alınmamalıdır.

Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin beklemesine izin verilmemelidir.

Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmalıdır.

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.

Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalıdır, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 oC’de yıkanmalıdır. Uygun kimyasallar ile dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalıdır.

Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol  içeren ürünler veya uygun kimyasallar ile silinerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemelidir. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmelidir.

Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücut la temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmelidir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılmalıdır.

Müşterilere Yönelik Önlemler

Spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılmalı, ateşi  yüksek olanlar spor salonlarına alınmamalıdır.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı spor salonlarına alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

Müşteriler randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır.

Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre sosyal mesafeye uyulmalıdır.

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülmelidir. Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir.

Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalıdır.

Spor salonuna girmeden önce maske takılmalıdır.

Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmamalıdır.

Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır. Uygulama kontrol altında tutulmalıdır.

Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu kullanılmalıdır.

Çalışırken, yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.

 Personele Yönelik Önlemler

Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi yüksek olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalıdır.

Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe (hapşırdıktan sonra) değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 30 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Bu alanlarda yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

Spor Salonlarının Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

Spor salonlarında her gün düzenli olarak hijyen planı doğrultusunda temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir. Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınmamalı ve genel temizlik yapılmalıdır.

Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

Spor salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir.

Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenmeli, %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her müşteriden sonra temizlenip, dezenfekte edilmelidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı GM tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

Tek kullanımlık bezlerin kullanılması önerilir.

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır.

Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.

Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar yapılmalıdır.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 30 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının havalandırması % 100 temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır.

Spor salonları sık sık havalandırılmalıdır.

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri