Ana Sayfa Sektörlere Göre COVID-19 Çalışma Rehberi Okullarda Alınması Gereken Önlemler


Okullarda Alınması Gereken Önlemler

Genel Önlemler:

Okul içinde gözle görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

Okul girişlerinde ve bina içinde uygun yerlerde el dezenfektanı bulundurulmalıdır.

Bina içinde ve bahçelerde bulunan tüm öğrenci ve öğretmenler maske takmalı ve mesafe kurallarına uyulması sağlanmalıdır.

Okul içinde ve bahçelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir. Öğrencilerin, okul bahçesinde fiziksel mesafeye uygun şekilde yerleştirilen yer işaretlerine uyup uymadığı denetlenmelidir.

Zorunlu haller dışında veliler okullara alınmamalıdır.

Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı, buralara dokunmak gerekirse, sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

Bilgisayar klavyesi, fare, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın ortak kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Ancak ortak kullanımı zorunlu olan malzemeler temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Asansör bulunan okullarda asansörlerin kullanımının sınırlandırılmalı, asansör kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir.

Okul içindeki alanlarda havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılması sağlanmalıdır.

Okul yöneticileri, MEB ve okul yönetiminin salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemlerle ilgili, öğrenci ve velileri düzenli olarak bilgilendirmelidir.

Okullarda Giriş – Çıkış:

Giriş ve çıkışlar öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Okul girişlerinde öğrenci ve öğretmenlerin ateşlerinin ölçülmesi ve ateş belirtisi gösteren kişilerin izole edilmesi, salgınla mücadele alanında faydalı olacaktır.

Okula girişte salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin öncelikle belirlenen boş bir odada/alanda izole edilmesi ve ivedilikle okul idaresince görevlendirilen idareciye haber verilmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilerin okula ve sınıflara fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak girmeleri sağlanmalıdır ve nöbetçi öğretmen ya da yöneticilerden biri ya da birkaçı bu maksatla görevlendirilmelidir.

Okul giriş ve çıkışlarında öğrencilerin fiziksel mesafe kurallarına uymaları sağlanmalıdır. Koridor ve diğer alanlarda yığılmalar önlenmelidir. Derslik, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafeye uyulması sağlanmalıdır.

Sınıflarda Alınması Gereken Önlemler:

Sınıflarda yüz yüze gelmeyecek şekilde, çapraz oturma düzeni kurulmalı ve öğrenciler ile öğretmeler arasında gerekli sosyal mesafe gözetilmelidir.

Temaslı kişileri takip edebilmek için, zorunlu haller dışında öğrenciler sabit yerlerde oturmalıdır.

Sınıf içinde kesinlikle maske çıkartılmamalıdır. Damlacıkla bulaşı önlemek için sınıf içinde yüksek sesli aktivite yapılmamalıdır.

Kitap, kalem, oyuncak, vb. eğitim materyallerinin kişiye özel olması ve öğrenciler arası materyal alışverişi yapılmaması sağlanmalıdır.

Öğrencilerin gün boyu aynı eğitim ortamlarında ders görmesi, eğitim ortamı değişikliği yapılmaması sağlanmalıdır. Zorunlu hallerde ise eğitim ortamlarının her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Grup etkinliklerinden mümkün olduğunca kaçınılmalı, zorunlu hallerde ise gruplarda aynı kişiler olmasına ve kayıt altına alınması sağlanmalıdır. 

Öğretmenler Odasında Alınması Gereken Önlemler:

Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Öğretmenler odasına misafir ya da veli kabul edilmemelidir.

Odada el dezenfektanı ve maske bulundurulmalıdır.

Öğretmenlere odasında yemek yenmemeli, çay ya da kahve içilmemeli, maske çıkartılmamalıdır.

Yemekhane ve Kantinlerde Alınması Gereken Önlemler:

Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanması, ardından da el dezenfektanı ile dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.

Yemek yenen alanlarda uygun yerlerde el dezenfektanı bulundurulmalıdır.

Temaslı kişileri takip edebilmek için aynı kişilerin aynı yerde yemek yiyebileceği bir düzen sağlanmalıdır.

Yemekhane ve kantinlerde oturma düzeninin mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Mümkünse çapraz oturma düzeni sağlanmalıdır.

Yemekhanede görevli personelin gerekli hijyen kurallarına dikkat etmesi ve kişisel koruyucu donanım giymesi sağlanmalıdır.

Yemek alım noktalarında sosyal mesafe kurallarına uygun yer işaretleri konmalıdır.

Tuvalet Alanları için Önlemler:

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

Tuvaletlerde el kurutma makineleri kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlu sistemine geçilmelidir.

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Okullarda bir ya da birden fazla kişi, kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinin devamlılığını ve kontrolünü sağlamakla görevlendirilmelidir.

Tuvalet oturak, taret musluğu, sifon, kabin kapı kolları gibi sıklıkla dokunulan alanlar periyodik olarak dezenfekte edilmelidir. Yapılan temizlik ve dezenfeksiyonun takibi için bir çizelge oluşturulmalıdır.

Ortam Temizliği ve Dezenfeksiyonu

Okulun temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.

Okulun temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, tahtalar, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Yüzeylerin kullanım sıklığına göre mutlaka dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.

Ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Sık temas edilen alanlar düzenli olarak temizlenmeli ve %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

Okul Servislerinde Alınması Gereken Önlemler:

Araçların içinde gözle görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el dezenfeksiyonu, maske kullanımı vb.) asılmalıdır.

Servis şoförü araca binmeden önce her sabah kendi ateşini ölçerek kontrol etmeli, yüksek ateş ya da COVID-19 belirtileri gösteriyorsa, servise çıkmadan işvereni bilgilendirmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.

Araçların girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır ve yolcular araca binerken el antiseptiği kullanmaları sağlanmalıdır. Yolcular, yolculuk boyunca maske takmalıdır.

Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır.

Servis şoförleri ve yolcular araç içinde mutlaka maske takmalıdır. Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir.

Servisi kullanan öğrenciler evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol sıralarda cam kenarlarına oturmalıdır. Cam kenarları dolduktan sonra binen öğrenciler arkadan öne doğru çapraz şekilde koridorlara oturtulmalıdır. Çapraz şekilde oturma düzeni de bittikten sonra binen öğrenciler arkadan öne olmak üzere boş koltuklara alınmalıdır.

Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı, liste serviste görünür şekilde asılmalı ve her öğrenci okula gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat etmelidir.

Öğrenci araca binerken ve araçtan inerken sosyal mesafe kuralına uymalıdır.

Servis içinde yemek ve içecek tüketilmemelidir.

Damlacık oluşturması nedeniyle araç içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.

Araç içinde klima sistemi, dışarıdan içeriye temiz havayı alacak şekilde çalıştırılmalı, iç hava sirkülasyonu kapalı tutulmalıdır. Araç içinde düzenli olarak pencereler açılarak ortama her fırsatta taze hava girmesi sağlanmalıdır.

Araç içinde sıklıkla temas edilen noktalar (kapı kolları, emniyet kemeri tokaları, koltuklar gibi) her servis turu tamamlandıktan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri