Ana Sayfa Sektörlere Göre COVID-19 Çalışma Rehberi Soğuk Hava Depoları (Buzdolabı, Derin Dondurucu)


Soğuk Hava Depoları (Buzdolabı, Derin Dondurucu)

Göstergelerin kalibrasyonu yılda 1 yapılmalı, ayda 1 kez de işletmede bulunan kalibreli bir termometre ile validasyon yapılması önerilmektedir. Ölçülen sıcaklıklar kayıt altında tutulmalıdır.

Evaparatörlerin temizlik ve dezenfeksiyonu stewarding ekibi ile koordineli olarak yapılmalıdır.

Buz Makinası

Her ay buzun yapıldığı kısım detaylı olarak temizlenip, dezenfekte edilmelidir. Rutin dezenfeksiyon talimatı yiyecek ve içecek bölümü ile beraber takip edilerek uygulanmalıdır.

Bulaşık Makinası

Kurulama işleminin yapılması istenmediğinden ve çapraz bulaşmaya neden olabileceği için, yasal otoritelerin belirttiği yıkama ve durulama sıcaklıklarında makinanın çalışması sağlanmalıdır. Gerekli durumlarda teknik servis çağırılarak gerekli kontroller yapılmalıdır. Kimyasal tedarikçisi ile beraber de kimyasal dozaj üniteleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmalıdır. Makine içinin periyodik temizlik ve dezenfeksiyon prosedürü stewarding ekibi ile beraber takip edilmelidir.

Soğuk Hat  & Benmari

Gıda güvenliği normlarına göre servis sıcaklığının sağlanması garanti edilmedir. Gerekli kontrol yapılarak, kontrol altında tutulması sağlanmalıdır.

Kuru Gıda Deposu (Nem Kontrolü)

Termometrelerin kalibrasyonu ile aynı periyotta nem cihazının da kontrolü yapılmalıdır.

Yüzme Havuzları

Havuz suyunun dezenfeksiyonu için genellikle klor bileşikleri kullanılmaktadır. (Toz ya da sıvı klor bileşikleri tercih edilebilir.) Sıvı klorlar, dozaj pompası ile uygulanabildiğinden kullanım kolaylığı sağlasa da özellikle güneş  ışınlarına yoğun şekilde maruz kalan açık havuzlarda çok çabuk aktivitesini kaybedebilmektedir. Sıvı klora alternatif olarak toz klor bileşikleri daha uzun süreli stabilite sağlaması nedeniyle daha sağlıklı bir şartlandırma imkanı sunacaktır. Bu amaçla, %56, %70 ya da %90 klor içeren toz ürünler de tercih edilebilmektedir. Bununla birlikte havuzda yosunlaşmayı önlemek amacıyla, havuzun kullanım yoğunluğuna göre hafta bir ya da iki kez yosun önleyici ürün uygulanması gerekir. Havuz suyunun berrak görünmesi için askıda katı maddelerden arındırılması amacıyla da yine kullanım sıklığına göre haftada bir ya da iki kez çöktürücü ya da yüzdürücü ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bütün bu işlemlerin eğitim almış, yetkili havuz suyu operatörü tarafından uygulanması gerekmektedir.

Havuz suyundan bulaşabilecek hastalıkların önüne geçebilmek için, havuz suyu parametrelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve kimyasal uygulamalarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Yüzme havuzunun açık olduğu süre içerisinde yüzme havuzu suyuna ait sıcaklık, pH, serbest klor değerleri ile suyun mikrobiyolojik özelliklerine ait en son analiz sonuçları, kullanıcıların görebileceği bir panoda yazıyla veya elektronik olarak ilan edilmelidir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazetede yayınladığı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik” eklerinde de aşağıdaki havuz suyu parametrelerinin limit değerleri ve analiz sıklıkları belirtilmiştir. Havuzun kullanıma açık olduğu süre içerisinde bu değerlerin limitler dahilinde olması, düzenli fiziksel ve kimyasal bakım uygulamaları ile sağlanır.

Parametre

 

Analiz Aralığı

Birim

Sınır Değerler

En az

En çok

Sıcaklık

Kapalı Yüzme Havuzu

Havuz suyu kullanımından önce ve izleyen 4’er saatlik aralıklarla olmak üzere günde en az 3 defa

C

26

28

Açık Yüzme Havuzu

26

38

pH

Tatlı ve

Deniz suyu

 

6,5

7,8

Hidrojen Peroksid2

Açık ve kapalı yüzme havuzları

mg/L

40

80

Serbest klor3

Kapalı yüzme havuzu

mg/L

1

1,5

Açık yüzme havuzu

mg/L

1

3

Serbest klor4

Açık ve kapalı yüzme havuzları

mg/L

0.3

0.6

Siyanürik asit1

 

Her gün

mg/L

— 

100

Toplam alkalinite (CaCO3)

 

Haftada bir defa

mg/L

30

180

Renk

 

Her gün

Pt/Co olarak 10 birim

Bulanıklık

 

Her gün

SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim

 

Havuz çevresinde dikkat edilmesi gereken noktalar;

Havuz kenarlarında bulunan şezlong, şemsiye, masa, sandalye, minder ve sehpa gibi alanlar insanların en çok temas ettiği alanlardır. Hastalık bulaşma riskini önlemek için bu alanların periyodik olarak temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yapılan her dezenfeksiyonunun zamanın kayıt altına alınması takip açısından faydalı olacaktır.

Covid-19 bulaşma riskini önlemek için şezlonglar ve masalar arası mesafenin arttırılarak en az 1,5-2 metreye çıkartılması riski minimize etmek için alınabilecek önlemlerden bir tanesidir. Havuz bar olan işletmelerde taburelerin, sandalyelerin ya da bekleme alanlarının,  sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yeniden organize edilmesi, işletme tarafından değerlendirilmelidir.

Ortak alan tuvaletleri ve soyunma odaları/kabinleri, duş alanları periyodik olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu alanlarda özellikle sık temas edilen klozet kapakları, kapı kolları, sifonlar, bataryalar, sıvı sabun dispenserlerinin periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. Özellikle soyunma odası ve tuvalet giriş ve çıkışları başta olmak üzere, misafirlerin kolayca ulaşabileceği noktalarda alkol bazlı el dezenfektanları bulundurulmalıdır.

Misafirler açısından dikkat edilmesi gereken noktalar;

Kullanıcıların temiz mayolarla yüzme havuzuna girmeleri sağlanmalıdır. Kullanıcıların soyunma odaları için ayrılan mekana girmeden önce ayak dezenfeksiyonu yapmalarını, soyunma odalarından yüzme havuzuna geçişlerinden önce de duş almalarını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Tesis içerisinde riayet edilecek kurallar ile muhtemel tehlikelere karşı kişileri uyarmak amacı ile hazırlanan uyarı levhaları kolayca görülebilecek ve okunabilecek uygun yerlerde bulundurulmalıdır. Hastalık bulaşma riskini minimize etmek için alınan hijyen tedbirleri ve uyarı levhaları, herkesin görebileceği yerlerde okunaklı şekilde bulundurulmalıdır.

İçme ve Kullanım Suyunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İçme ve kullanım suyu; “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında da tanımlandığı üzere; genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve belli parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları kapsamaktadır. Resmi kurumların iradesinde olan şebeke suyu işletmenin kapısına kadar geldikten sonra, işletmenin iş şebeke ağı ile tesisin belirlenen bölgelerine dağılır.

Konaklama tesisi gibi pek çok tesiste kullanılan suyun sağlığa uygun ve temiz olması zorunludur. Bu maksatla, yönetmelik kapsamında içme ve kullanım sularının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreleri ile limit değerleri belirtilmiştir.

İçme ve kullanım sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, su deposunda suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılır ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanmalıdır.  İçme ve kullanım suyunda dezenfeksiyon etkinliğinin denetlenmesi amacıyla, serbest klor ölçümleri her gün yapılarak kayıt altına alınmalıdır.

Suyun tüketime sunulduğu noktaya kadar her aşamada su ile temas eden veya etmesi muhtemel olan bütün yüzeyler ile yine su ile temas edecek şekilde kullanılacak alet ve cihazlar, suyun niteliğini bozmayacak ve sağlığa zarar vermeyecek özelliklere sahip malzemeden yapılmalıdır.

Referans Linkler

https://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=854:yuezme-havuzlarinin-tab-olacai-salik-esaslari-ve-artlari-hakkinda-yoenetmelk&catid=2:ymelik&Itemid=33

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri