Ana Sayfa Sektörlere Göre COVID-19 Çalışma Rehberi Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler


Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler

Genel İlkeler ve Bildirimi

Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme-içme hizmeti sunan işletmeler; faaliyetleri sırasında ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uymalıdırlar.

İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak ivedilikle güncellenmelidir.

Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmalıdır.

Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir.

COVID19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Protokole uyulması sağlanmalıdır.

Misafir Kabulü

Valeler tarafından eldiven kullanılmamalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el antiseptiği (en az %70’lik alkol içeren) dezenfekte edilmelidir.

Valeler araçlara maskesiz binmemelidir.

Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamalıdır. Yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır.

Tesis girişlerinde el antiseptiği (en az %70’lik alkol içeren) bulundurulur ve misafirlerin ellerini dezenfekte ettikten sonra girişleri sağlanır.

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır.

Asansörlerin içine 1,5’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılarak, toplam kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenmeli ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılmalıdır.

Yemek Salonu ve Genel Kullanım Alanları

 Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmelidir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (tuvalet önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden (anne veya baba ile birlikte çocuklar) olan misafirler arasında uygulanmaz.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır.

Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmamalıdır.

Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmalıdır.

Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanmalıdır.

Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. Personel ile müşterilerin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları mümkünse kullanılmamalıdır. Kullanılmaları halinde personel ile müşteri arasındaki mesafe en az 1,5 metre olmalı, bu bölümde çalışan personeller tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik takmalıdır. Maskeler nemlendikçe/kirlenince (hapşırınca) değiştirilmeli ve siperlik belirli aralıklarla uygun ürünle silinerek dezenfekte edilmelidir. En az %70 alkol içeren ürünler kullanılabilir. Durulama gerektirmez.

Her masada el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen göstermelidir.

Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servis ise mutfak personeli tarafından sunulmalıdır.

Çay/kahve makinesi,  içecek makinesi gibi araçların kaldırılmalı veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır.

Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılmalıdır.

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmalı, temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın %70’lik alkol  içeren ürünler veya uygun kimyasallar ile silinerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır. Müşterilerin kullanımı sağlanmalıdır.

Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmelidir. Düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

İşletmelerin açık alanlarındaki oyun grupları sık aralıkla (saatte bir) dezenfektan ile silinmek şartıyla hizmete açılabilir. Bu alanlarda oyun havuzu topları gibi sürekli silinmesi mümkün olmayan küçük materyaller bulundurulmamalıdır.

Personel

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılmalı, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınmalıdır.

Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmesi sağlanmalıdır.

Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılmalı ve el antiseptiği bulundurulmalıdır. Uygulama yapılmalı ve kontrol altında tutulmalıdır.

Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu ekipman (tıbbi maske, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve kullanımı izlenir. Bütün personel ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi maske kullanmak zorundadır. Maskeler gün içinde nemlendikçe/kirlendikçe (hapşırınca) mutlaka değiştirilmelidir.

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.

Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilmelidir. Belirlenen çalışma programları değiştirilmemelidir.

Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmeli, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmalıdır, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanmalıdır.

Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması izlenmelidir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak işlemlerini yapmaları sağlanmalıdır.

Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır. Durumun takibi yapılmalıdır. 

Mutfak, Pişirme ve Servis Alanları 

Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanmalıdır.

Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında girişlerde hijyen bariyerleri bulunmalıdır.

Mutfakta, personelin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılmalıdır.

Kişisel hijyen kurallarına uyulmalıdır.

Üretimde kullanılan ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılmalıdır.

Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel girememelidir.

Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalıdır. Üstlerinde işlenme tarihine ait etiketler bulunmalıdır.

Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.

Hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemelidir.

Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinasında yıkanmalıdır. Makinada yıkanan tüm malzemeler kuru olarak çıkmalıdır. Yıkama sonrasında kurulama yapılmamalıdır.

Lavabo ve Tuvaletler

Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkan yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları sıklıkla dezenfekte edilmelidir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık uygun kimyasallar ile temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri görünür şekilde asılmalıdır.

Devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır.

Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek kullanımlık kağıt havlular kullanılmalıdır.

Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanmalı, işlem sonrası kullanılan iş yeri çöpüne atılır, su ve sabunla en az 30 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır. 

Genel Temizlik ve Bakım 

Tüm alanların temizliği, hazırlanacak hijyen planları doğrultusunda yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun sıklıkta yapılmalı, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtlar tutulmalıdır.

Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık temizlenmeli, uygun kimyasallar  ile dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların temizlik-dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı GM tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak değiştirilmelidir. Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılmalı,  vantilatörler kullanılmamalıdır.

Tesisteki kapalı ortamların tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanmalıdır.

İşletme Araçları

Araçlarda el antiseptiği bulundurulur.

İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin dezenfeksiyonu sağlanarak binilir ve araç içinde sürekli maske takılır. Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımı sağlanır.

Aracın el teması yoğun yüzeyleri (kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo vb.) her kullanımdan sonra en az %70 alkol içeren ürünle dezenfeksiyonu sağlanır.

Araç içi ortamının gün sonunda ULV cihazı içinde kullanılacak uygun kimyasal (kalıntı bırakmayacak) ile dezenfekte edilir. Takibi yapılır.

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri