Dezenfeksiyon Prosedürleri

  • Satınalma Bölümündeki mal kabul alanında kuru gıdaların belli bir süre bekletilebileceği bir karantina alanı tanımlanmalıdır. Alanın her kullanımı sonrasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır. Mutfak ve ana depolara yerleşim sonrasında oluşan kağıt ve plastik atıklar günlük olarak temizlenmelidir.
  • Çöp alanı, mal kabul alanı ve karantina alanının yerleri yerleşim planında açıkça belirlenmeli ve farklı bölgelerde olması sağlanmalıdır.
  • Çöp toplanma zamanı ile mal kabulün aynı anda olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Mal kabul alanındaki depolar ile mutfakta bulunan tüm depoların temizlik ve dezenfeksiyonu, otoritelerin belirlediği Covid 19 kapsamına göre periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. Kontrol edilmeli, kayıt altında tutulmalıdır.
  • Mutfak ve serviste kullanılan tüm ekipmanlar yeniden açılış kapsamında belirtilen noktalara göre dikkat edilerek uygulanır. Temizlik ve dezenfeksiyon talimatları etkin olarak uygulanır, kontrolleri yapılır ve kayıt altına alınır.
  • Servis, restoran alanında kontrol altında tutulan tüm noktalar personel yemekhanesinde de aynı şekilde uygulanır, kontrolleri yapılır ve kontrol altında tutulur.
  • Temizlik ve dezenfeksiyon kontrolleri yeniden açılış bölümünde belirtilen dikkat edilecek noktalar ile aynı şekilde takip edilir. Kontrolleri yapılır ve kontrol altında tutulur.
  • Satınalma aşamasından, misafire direkt ulaşan tüm yiyecek ve içeceklerin HACCP kuralları doğrultusunda hazırlandığından ve servis edildiğinden emin olunmalıdır. Böylelikle, misafir sağlığı ve güvenliği büyük ölçüde kontrol altında tutulacaktır.

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri