Ana Sayfa Sektörlere Göre COVID-19 Çalışma Rehberi Gıda Üretim Tesislerinde ve Gıda Sanayinde Alınması Gereken Önlemler


Gıda Üretim Tesislerinde ve Gıda Sanayinde Alınması Gereken Önlemler

Genel Önlemler:

İşletmelerde COVID-19 kontrolü amacıyla sorumlu bir görevli belirlenmelidir. Bu kişi “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” tarafından belirlenen tercihen hekim veya sağlık personeli olmalıdır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda işveren veya temsilcisi tarafından belirlenen bir çalışan COVID-19 hastalığı konusunda bilgilendirilmeli ve görevlendirilmelidir.

Gözle görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

İş yeri girişlerinde, içerisinde ve personelin kolayca ulaşabileceği uygun yerlerde el dezenfektanı bulundurulmalıdır.

Üretim ve ofis alanlarına misafir alınmamalıdır.

Asansörlerde kapasitenin üçte bir sayıda kişinin binmesine  izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

Personel Önlemleri

COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personel en az 14 gün çalıştırılmamalıdır.

İşletmede COVID-19 tanısı alan bir çalışan olduğunda, işletme COVID-19 sorumlusu tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmelidir.

İşletmeye girişte çalışanların ateşi ölçülmeli ve 38oC’den yüksek ateşi olan çalışan içeri alınmamalı, hemen izole edilmelidir.

Çalışanlara COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.

Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalıdır. Yeni maske takılırken eller el dezenfektanı ile dezenfekte edilmelidir.

Çalışanların iş kıyafetlerini günlük olarak değiştirmesi sağlanmalıdır.

Gıda üretim tesislerinde el yıkama gerekliliği nedeniyle ulaşılabilir yerlerde lavabo olması sağlanmalıdır. Gıda işleme alanlarında eldiven kullanımı gereklidir. Bu durumda eldivenler sık sık değiştirilmeli, eldivenle yüz, göz, ağız, burun ve çevreye dokunulmamalıdır. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.

Çalışanların sosyal mesafelerini korumasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Çalışma alanlarında, personellerin arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Gerekli yerlerde sosyal mesafe ile ilgili işaretlemeler yapılmalıdır.

Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Yemekler toplu halde yenmemelidir. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.

Yemekhanelerde masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

Mümkünse, yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır.

Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır.

Ortam Temizliği ve Dezenfeksiyonu

İşletmenin temizliği her gün düzenli olarak yapılmalıdır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.

İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (ürün bantları, raflar vb.) temizliğine dikkat edilmelidir. Yüzeylerin kullanım sıklığına göre mutlaka dezenfeksiyon işlemi uygulanmalıdır.

Ortak alanların kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Çalışma tezgâhları düzenli olarak temizlenmeli ve %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri