Ana Sayfa Sektörlere Göre COVID-19 Çalışma Rehberi Personel Güvenliği ve Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar


Personel Güvenliği ve Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

COVID-19’un bulaş özelliklerinin, 2003 SARS-CoV salgınına benzer olduğu varsayımına dayanmaktadır. COVID-19 ve SARSCoV arasındaki ilk filogenetik ve immünolojik benzerlikler, bizlere epidemiyolojik özellikler hakkında tahmin fırsatı vermektedir. COVID-19’un bulaşmasının esas olarak öksürme ve hapşırma ile oluşturulan solunum damlacıkları ve kirlenmiş yüzeylerle temas yoluyla oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. SARS-CoV-2 vakalarının  değerlendirilmesi sonucu semptomların başlangıcından 1 gün, nadiren 2 gün öncesine kadar bulaştırıcı olabildiği bilinmektedir. Ancak çoğu durumda, bireyler genellikle semptomları varken bulaşıcı olarak kabul edilir ve bulaşıcılık hastalığın aşamasına ve semptomlarının ciddiyetine bağlıdır. Hafif vakalarda semptom başlangıcından klinik iyileşmeye kadar olan ortalama sürenin yaklaşık 2 hafta, ciddi veya kritik vakalar için ise 3-6 hafta olduğu kabul edilir. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), bulaşıcı ajanların hem bilinen hem de bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleridir. Enfeksiyon kaynağı; kan ve diğer vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar (ter hariç), hasta çıkartıları ile kontamine olmuş ve hasta ortamında bulunan herhangi bir donanım veya ürün olabilir. SEKÖ, tüm hizmet alanlarında her zaman organizasyon planına uygun olarak, tüm personel tarafından dikkatle uygulanmalıdır.

Bu önlemler genel olarak aşağıdakileri içerir:

 • İşletme içinde COVID-19 için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi,
 • Fiziki mesafenin korunması,
 • Maske takılması,
 • Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması,
 • Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması,
 • El hijyeni sağlanması (30 dakikada bir)
 
 

COVID-19 şüpheli veya tanısı almış kişilere temas sırasında ve sonrasında yapılacak işlemlerdir:

 • Kişinin izole edilmesinin ve izole kalmasının sağlanması
 • Kişiye müdahale dahil, kontamine materyallerle iş ve işlem yapılırken uygun KKD kullanılması
 • Kontamine malzeme ve alanlar için uygun dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması
 • El hijyeni sağlanması (30 dakikada bir)
 • Ortamın havalandırılmasının sağlanması (en fazla 30 dakikada bir)

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri