Ana Sayfa Sektörlere Göre COVID-19 Çalışma Rehberi Endüstriyel Çamaşırhanelerde Covid 19 Hijyen Ana Kuralları


Endüstriyel Çamaşırhanelerde Covid 19 Hijyen Ana Kuralları

Temizlik ve Dezenfeksiyon

 • Covid-19; temas sonrasında ellerin, ağız, burun veya göz mukozasına götürülmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Bu sebeple doğru ve etkin bir temizlik ve dezenfeksiyon planı ile kontrol sağlamak mümkün olacaktır.

Personel Hijyeni

 • Çalışanların kişisel hijyen ve el temizliği hususunda eğitilmesi sağlanmalıdır.

El Yıkama

 • Çalışanlar işe başlamadan önce, işlem aralarında, tuvalet sonrasında, yemek öncesinde ve sonrasında, temizlik işlemi sonrasında, ele hapşırma/öksürme sonrasında, eller her kirlendiğinde (çiğ ürün teması, atık teması vb.) ellerini su ve sabunla minimum 30 saniye yıkamalıdır.
 • Eller yıkama sonrasında, tek kullanımlık havlu kurulanmalıdır.

Eldiven Kullanımı

 • Tek kullanımlık eldivenler elde uzun süre kalmamalı, sıklıkla değiştirilmelidir. Çapraz bulaşma hususunda personelin doğru eldiven kullanımına yönelik eğitimler verilmelidir.

Personel Giriş-Çıkışları

 • Temassız giriş çıkış yöntemleri tercih edilmelidir.
 • Giriş ve çıkış sırasında mutlaka 1,5 metrelik fiziksel mesafe korunmalıdır.
 • Servisi kullanan kişiler için servislerde mutlaka tek kullanımlık maske ve el dezenfektanı bulundurulmalı, mümkünse 1,5 mt sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.
 • Her servis öncesi ve sonrası servisler havalandırılmalı ve özellikle el temas olan bölgeler başta olmak üzere dezenfeksiyonu sağlanmalı, yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır

Kirli Tekstillerin Toplanması, Taşınması, Yıkanması, Temiz Tekstilin Sevkiyata Hazır Hale Getirilmesi

 • Kirli tekstilin otelden alınmasında görevli sevkiyat personelinin, kirli tekstili toplanması esnasında koruyucu maske, eldiven kullanması sağlanmalı, her işlem sonrasında ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
 • Araçlarda kişisel korunma ekipmanı ve dezenfektan bulundurulmalıdır.
 • Kirli tekstili makinaya yükleme yapan personel uygun kıyafet koruyucu maske ve eldiven ile çalışmalıdır.
 • Kirli tekstil yerde bırakılmamalı ve makinaya yüklenme esnasında açılmalı, silkelenerek makinaya yüklenmelidir. Yükleme makine kapasitesi üzerinde olmamalıdır.
 • Kirli tekstilin taşındığı çamaşır konteynerleri ile temiz tekstil sevki yapılan konteynerler ayrıştırmalı, temiz tekstilin temiz konteyner ile müşteriye sevki sağlanmalı çapraz bulaşma riski ortadan kaldırılmalıdır. Kirli bölümün taşıma arabalarının temiz bölüme geçmesi engellenmelidir
 • Tüm çamaşırlar, komple kir çıkarmayı sağlamak ve çamaşırdan patojenleri gidermek için tam bir yıkama & kurutma işleminden geçmelidir. Hazırlanan standart/özel yıkama programları kullanılmalıdır.
 • Yıkama esnasında her bir sınıflandırma için çamaşır makinesi üzerindeki doğru programları seçilmeli ve yıkama işlemleri esnasında hiç kısa yolla izin verilmemelidir.
 • Yıkama programları sıcaklığı 60 dereceden düşük olmamalı, tünel yıkama makinası için yıkama zamanı kompartıman başına 120 sn den düşük tutulmamalıdır.
 • Çapraz bulaşmadan kaçınmak için tüm çamaşır yıkama işlemi boyunca temiz ve kirli çamaşır arasında ayrımı sağlanmalıdır. Temiz çamaşır hiçbir zaman kirli çamaşır ile temas içinde olmamalı, kirli çamaşır el arabaları üzerinde getirildiğinde, el arabası temizlenmedikçe /dezenfekte edilmedikçe çapraz bulaşmadan kaçınmak için temiz çamaşırı aynı el arabası üzerinde yerleştirmemelidir.
 • Çamaşır yıkama sonrasında çamaşırın tekstil standartlarına uygun kurutulmasını ve havalandırılmasını sağlanmalıdır. Özellikle konvansiyonel yıkama sonrasında tekstil nemli bırakılmamalı kurutma işlemi ile yıkama aşaması tamamlanmalıdır.
 • Kirli gelen tekstil dahil, tekstlin aşırı nemli olması durumunda nem ile hızlanan bakteri / küf büyümesinden kaçınmak için iki saatlik süre içerisinde yıkama, kurutma işlemleri tamamlanmalıdır.
 • Ütüleme sıcaklık derecesi 105°C ve 110°C seviyelerinde olmalıdır.
 • Küfü önlemek için çamaşırın kuru olduğundan, nemli kalmadığından emin olunmalıdır.
 • Çamaşır depolama odaları düşük nem ve havalandırmaya sahip olmalıdır.
 • Çamaşır depolama için ilk giren ilk çıkar politikasını uygulanmalıdır.

FIFO = İlk Giren – İlk Çıkan

 • Temiz tekstillerin çıkış noktasında paketlenmesi sağlanmalıdır. Taşınacağı yere kadar paketlerde açılmadan muhafaza edilmelidir.
 • Yıkama işlemi yapılan müşteride, olası hasta misafir ile karşılaşılması durumunda hasta odalarından toplanacak tekstilin çamaşırhaneye bilgi verilmeden gönderilmemesi, gönderilmesi gereken durumlarda ise müşterinin hasta odası kirli tekstilini enfente atık çöp torbasında ayrı gönderilmesinin gerekliliği anlatılmalı ve bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır.

Zemin, Ekipman, Makinalar ve Genel Alan Temizlikleri

 • Çamaşır temizleme için kimyasalların yeterli stokunu sağlayın. Yerel koşullara göre tüm zamanlarda minimum stok tutulmalıdır.
 • Çamaşırhane zeminini, duvarları ve donanımı bir temizleyici/dezenfektan ile temizlik planlarını uygun olarak temizlenmeli / dezenfekte edilmelidir.
 • Yıkama ve kurutma makinelerinin iyi bakımı hijyen standartlarını karşılamak için esastır. Makinaların komuta düğmeleri, kullanıcının ellerinin sık temas ettiği yüzeyler, kapaklar düzenli olarak temizlik planlarına uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
 • Temiz tekstil işleme alanında bulunan silindir ütü, havlu katlama makinası, tekstil açma alanı, paketleme ve irsaliye alanında çalışan personelin ellerinin sürekli temas ettiği yüzeylerin temizlik planlarına uygun dezenfeksiyonunun yapılması, el dezenfeksiyonu için gerekli ekipmanları kurulması ve uygulanmasının sağlanması, çalışan personelin maske eldiven gibi koruyucu ekipman kullanması sağlamalıdır. Çalışma alanında kolay ulaşılabilir el dezenfektanı bulundurulmalıdır.
 • Personelin ortak kullanım alanları sosyal mesafe kurallarına uygun dizayn edilmeli, el dezenfektanı kullanımı için gerekli aparatlar kurulmalı ve kullanımı sağlanmalıdır. Tüm işletmeyi ve personeli kapsayan hijyen ve temizlik planları düzenli uygulanmalı ve kontrolleri sağlanmalıdır.
 • Tuvaletler, yemekhane, soyunma odaları, duşlar gibi personele ait ortak kullanım alanları için hazırlanan temizlik planlarına dikkat edilmeli ve temizlik ve dezenfeksiyonlar düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Temizlik araç gereçleri her kullanım sonrasında dezenfekte edilerek temizlik planlarına uygun şekilde temiz kaldırılmalıdır.
 • Su kalitesinin üst standart olması sağlanmalı. Su şartlandırma kontrol ve ölçümleri düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Belirlenen düzen ve periyotta işletmenin tüm alanları, servis araçları, sevkiyat araçları dahil ULV cihazı ve hijyen planında belirtilen ürün ve dozajla, uygulama eğitimini almış personel tarafından yapılmalıdır.

© Tüm hakları saklıdır. 2021 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri